Dai No Daiboken, Chapter 104 : The Ryuumajin Awakens!!!