Dai No Daiboken, Chapter 62 : Roaring Flames, Chapter Final Touki!!